Oferta

Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Zajmujemy się następującymi pracami:

  • kompleksowa obsługa budowy
  • sporządzanie map do celów projektowych
  • podziały nieruchomości
  • okazania i wznowienia znaków granicznych
  • pomiary pionowości (szyby windowe, budowle wysokie)
  • pomiary powierzchni (mieszkania, lokale, hale)
  • pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci
  • pomiar objętości mas ziemnych
  • inwentaryzacje architektoniczne
  • wszelkiego rodzaju wytyczenia i inwentaryzacja projektowanych elementów
  • inne opracowania geodezyjne i kartograficzne