Oferta

Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Zajmujemy się następującymi pracami:

 • kompleksowa obsługa budowy
 • sporządzanie map do celów projektowych
 • podziały nieruchomości
 • okazania i wznowienia znaków granicznych
 • pomiary pionowości (szyby windowe, budowle wysokie)
 • pomiary powierzchni (mieszkania, lokale, hale)
 • pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci
 • pomiar objętości mas ziemnych
 • inwentaryzacje architektoniczne
 • wszelkiego rodzaju wytyczenia i inwentaryzacja projektowanych elementów
 • inne opracowania geodezyjne i kartograficzne